Brug os til jeres REKRUTTERING

flexible løsninger

Kontakt os

APV Trivsel og arbejdsmiljø2019-05-21T11:26:06+00:00

APV Trivsel og arbejdsmiljø

Medarbejdertrivsel er en af de væsentligste succes-faktorer for ethvert firma.

Glade medarbejdere har større engagement, loyalitet og motivation i arbejdet.

Øget trivsel vil ikke kun få indflydelse for den enkelte medarbejder. Det kan også ses på firmaets bundlinje, nemlig i form af større produktivitet og konkurrencedygtighed samt mindre medarbejderomsætning og lavere sygefravær.

Få hjælp til at forbedre medarbejdertrivsel

Som opfølgning på jeres APV kortlægning om medarbejdernes trivsel, tilbyder HR-Flex at afholde workshops og arbejdsgrupper og hjælpe jer i arbejdet med at forbedre indsatsområder og lave effektive handlingsplaner.

Selve APV kortlægningen, varetager jeg ikke selv, men jeg har dygtige samarbejdspartnere på dette felt, jeg kan henvise til.

I en typisk trivselsundersøgelse kan indgå følgende hovedemner:

 • Social kapital
 • Virksomhedsstrategi
 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Arbejdskultur
 • Karrieremuligheder

 

Andre emner som kan være relevante i en trivselsundersøgelse:

 • Løn og ansættelsesforhold
 • Virksomheden image
 • Arbejdskrav
 • Helbred
 • Behov og ønsker til sundhedsfremme
 • Projektarbejde

Kontakt mig gerne og lad os drøfte mulighederne.

Ring til mig
Skriv til mig