Brug os til jeres REKRUTTERING

flexible løsninger

Kontakt os

Executive Coaching og Sparring2019-05-21T15:48:34+00:00

Executive coaching & sparring

Jeg er lederens helt egen fortrolige ven

Toplederen i en virksomhed er ofte alene om at skulle tackle både strategiske og operationelle udfordringer inden for HR og organisationsudvikling.

Her kommer HR-Flex ind i billedet. Jeg kan nemlig byde ind med sparring omkring HR og ledelse.

At være leder både i ned- og opgangstider kræver overblik, indsigt og mod. For at opnå succes er det vigtigt, at man som virksomhedsleder formår at se sig selv og virksomheden i et overordnet perspektiv, og at man samtidig er åben for en dialog omkring både personlige og ledelsesmæssige problemstillinger.

Med mere end 20 års erfaring indenfor HR og Ledelse har jeg opnået stor indsigt i de problemstillinger direktøren og/eller ejerlederen sidder med.

Forvent ikke en konsulent der snakker dig efter munden eller altid er enig med dig.

Men regn med en konsulent, der ønsker at udvikle og udfordre status quo.  

Vil du repræsentere din virksomheds værdier?

De bedste ledere bliver ikke kun målt på, hvad de opnår, men også måden hvorpå de opnår det.

Lederens integritet og fremtræden spiller en væsentlig rolle.

Ledelsesrollen handler i høj grad om at være en repræsentant for virksomhedens vision, mission, værdier og kultur.

En god leder må være et positivt og værdigt eksempel på disse. Og lederen må være en, de ansatte har lyst til at følge.

Kunne du tænke dig at blive et forbillede for dine medarbejdere?

Med mine mange års erfaring står jeg klar til at hjælpe dig.

Med min hjælp vil du blive en god repræsentant for din virksomheds værdier. Og du vil blive en leder, som dine medarbejdere glædeligt følger.

Alt du skal gøre er at kontakte mig.

Ring til mig
Skriv til mig