Brug os til jeres REKRUTTERING

flexible løsninger

Kontakt os

HOT HOUR EXPERIENCE2019-05-22T12:53:28+00:00

HOT HOUR EXPERIENCE

Et spil der simulerer den hektiske arbejdsdag

Jeg tilbyder virksomheder et energifyldt spil, som både er sjovt, hektisk og lærerigt!

Spillet hedder Hot Hour Experience og simulerer en hektisk arbejdsdag, hvor folk i teams samarbejder om at fastsætte og nå et fælles mål.

Spillet varer 2,5 time inkl. opfølgning. Spillet eger sig til 4-20 personer.

Spil lægger op til god dialog

Gennem spillet lægges der op til dialog om, hvordan I bedst muligt udnytter ressourcerne i dagligdagen:

  • Hvordan tackler I nye og svære udfordringer?
  • Hvordan udnytter I hinandens ressourcer?
  • Hvordan hjælper I hinanden med personlig og faglig udvikling?
  • Arbejder I sammen på den mest hensigtsmæssige måde?
  • Kan I gøre tingene anderledes og mere effektivt?

Gruppen planlægger selv vejen mod succes

Simulationsspillet gennemføres i et ubegrænset antal grupper på 4-6 deltagere, der alle er afdelinger af den fælles virksomhed.

Seks meget forskelligartede opgaver er grundlaget for spillet, og den enkelte gruppe planlægger selv målsætning, strategi og organisering af arbejdet.

Ganske som i virkelighedens verden er der flere veje til at nå målet, men det er en forudsætning for succes, at gruppen i fællesskab sikrer, at alle gruppemedlemmer udvikler viden og færdigheder.

Undervejs i spillet støder grupperne ofte på modstand og får derved mulighed for at arbejde under pres og med udfordringer i forhold til at følge den oprindelige plan eller finde alternative veje.

Hvordan reagerer dine medarbejdere?

Efter gennemførelsen af Hot Hour Experience samles op på reaktioner og adfærd under spillet samt de erfaringer, de enkelte deltagere har gjort sig undervejs.

Afhængig af det specifikke formål med gennemførelsen kan der i opsamlingen blandt andet sættes fokus på:

  • Samarbejde
  • Læring
  • Kommunikation
  • Adfærd under pres
  • Ledelse

Kontakt mig

Ønsker du at blive klogere på dine medarbejdere og lære dem at tackle hektiske situationer? Hot Hour Experience er en oplagt i den forbindelse.

Kontakt mig, så taler vi nærmere om, hvad jeg kan hjælpe dig med i forbindelse med HR.

Jeg glæder mig meget til at høre fra dig.

Ring til mig
Skriv til mig