Brug os til jeres REKRUTTERING

flexible løsninger

Kontakt os

Teamudvikling2019-05-22T08:34:23+00:00

Teamudvikling

Mit mål er altid at skabe High Performance Teams

Jeg har gode erfaringer med at få det professionelle teamarbejde til at fungere optimalt. Og jeg står klar til at hjælpe dig med at udvikle ledergrupper og medarbejdere.

Fokus er på at klarlægge rolle- og opgavefordeling samt fastlægge teamets interne spilleregler. Samtidig skal viljen og evne til dialog og vidensdeling styrkes.
Teamet skal sammentømres med tillid til og tro på hinanden i et miljø, hvor man stiller krav til hinanden og bruger konflikter aktivt og konstruktivt.

Ved teamudvikling benytter jeg i høj grad teorier fra Tuckmann og Lencioni og gør brug af JTI typologier.

Som udgangspunkt kunne jeg stille spørgsmålet til en ledergruppe:

  • Er I en ledergruppe eller en gruppe ledere?
  • Hvad er gruppen sat i verden for?
  • Hvad er jeres ledelsesgrundlag?
  • Hvad er ledergruppens vision (drøm)?
  • Hvad er ledergruppens ledelsesværdier?

Hånden på hjertet, hvor mange ledergrupper, tror du, svarer positivt på disse spørgsmål?

Selvom spørgsmålene er ret så væsentlige for en effektiv og modnet ledergruppe, er svaret: kun omkring 25% (baseret på ekstern undersøgelse blandt 235 ledere.)

Jeg hjælper jer gerne videre med at udvikle jeres teams og grupper.

Medarbejderudvikling

Hvordan gør vi arbejdspladsen attraktiv, så vores medarbejdere trives, udvikles og oplever, at virksomheden værdsætter deres indsats? Og hvordan sikrer vi, at virksomheden har de rette kompetencer til fremtiden?

Jeg har gennem mange år oparbejdet en solid erfaring med netop dette. Og jeg vil glæde mig meget til at hjælpe dig med at udvikle dine medarbejdere og ligeledes sørge for, at de trives i deres job.

Forandringsledelse

Jeg ser mennesker som drivkraft for alle forandringer i organisationer.

Det er mennesker, der skal drive, implementere og forankre processer, så de ønskede effekter opnås. Ofte skal de gøre det i en svær balancegang med omgivelsernes krav til hurtige resultater og håndtering af forskellige interesser og dagsordener.

Forandringer sker ikke alene, fordi ledelsen beslutter det.

HR-Flex hjælper med at skabe forudsætningerne for de ønskede forandringer. Jeg arbejder med forandringsledelse i form af kompetenceudvikling, analyser, kommunikation, lederroller, kundeorientering, kvalitetsudvikling og  forretningsudvikling.

Har du brug for min hjælp?

Har du brug for min hjælp til teamudvikling i din virksomhed? Alt du skal gøre er at kontakte mig.

Ring til mig
Skriv til mig